Textgranskning med korrektur, språk och innehåll
Språkfel, grammatiska missar och stavfel samt ett otydligt innehåll kan göra att läsaren tappar förtroende för dig, ditt företag och din text. Jag erbjuder dig professionell hjälp för att nå fram med ditt budskap med en tydlig och förtroendeingivande text.

Det kan gälla granskning och hjälp med annonser, bruksanvisningar, broschyrer, pressmeddelanden, reklamtexter, årsredovisningar och akademiska uppsatser. Jag arbetar även gärna med skönlitterära manus såväl som sakprosa och facklitteratur. Mina tjänster erbjuds till företagare, organisationer och privatpersoner.

Obs: Det är endast texter på svenska som jag granskar.

Korrekturläsning
Kontroll av att din text följer skrivreglerna, såsom stavning, interpunktion, grammatik och syftningsfel.

Korrekturläsning med språkgranskning
Som korrekturläsning plus granskning av språklig stil, ordval och meningsbyggnad. Jag ger förslag till en mer flödande text som är anpassad till din målgrupp.

Korrekturhjälp till studenter
Jag korrekturläser och språkgranskar din akademiska uppsats eller paper. Observera att det är endast språket jag gör korrektur på - ej källhänvisning, referenser, layout eller vetenskaplighet.

Manusbearbetning - korrektur med granskning av språk och innehåll
Här gör jag korrektur och språkgranskning plus går igenom textens innehåll, disposition och struktur. Jag redigerar bort det som är överflödigt och jag pekar på där det saknas information. Jag ser till så att texten hänger ihop, är tydlig och begriplig. För manus ger jag råd utifrån min bakgrund som informatör, författare och utbildning i kreativt skrivande och film.

Materialinlämning och leverans
Texten du mejlar mig ska vara i Microsoft Word-kompatibelt format: RTF, DOC eller DOCX, eller i Apple Pages-format. Jag kan även ta emot RTF för Nisus Writer Pro. Jag hanterar ej ODF (OpenOffice) eller PDF.

Leveranstiden är normalt inom 10 arbetsdagar/vardagar för kortare texter (upp till 5 000 ord) efter att jag har mottagit din text, för längre texter vänligen
kontakta mig och fråga! Vid högsäsong (i slutet av skolterminen) kan väntetid förekomma. Viktigt är att din ordbehandlare kan hantera kommentarer och ändringsspårning enligt Word-standard, då jag använder den funktionen för mina justeringar och kommentarer i ditt dokument.

När du vill höja nivån på din text,
kontakta mig för offert, referenser och arbetsprover!

språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning
språkkonsult språkgranskning textgranskning korrektur akademisk uppsats student manus bearbetning innehåll målgrupp anpassning lektör korrekturläsning